Algemene Informatie

Naast het geven van allerlei trainingen, organiseren wij diverse activiteiten zoals:

 - De trainingen en cursussen ondersteunen met theorie.
 - Het houden van onderlinge wedstrijden.
 - Het organiseren van wandelingen, speurtochten, spelletjesdag, BBQ’s e.d.
 - Het organiseren van “Jonge Hondendagen”


Op welke niveau's geven wij trainingen:

 1. Puppy’s vanaf 10 weken tot 6 maanden.
 2. Elementaire Gehoorzaamheid (E.G.) vanaf 6 maanden.
 3. Voortgezette Elementaire Gehoorzaamheid (V.E.G.),
     na het behalen van het E.G.-certificaat.
 4. Gedrag en Gehoorzaamheid (G.G)
     na het behalen van het V.E.G.-certificaat.
 5. Verkeerszekere Hond (V.Z.H.)
 6. Uithoudingsvermogen (U.V.) bij voldoende belangstelling.
 7. Appel door Spel (A.d.S.) na minimaal 6 maanden V.E.G. training.
 8. Ringtraining bij voldoende belangstelling.


                                             

Wat kunt u in uw groep verwachten ?

1. De puppy groep
De nadruk ligt hier op de socialisatie, dat wil zeggen het vertrouwd maken met vreemde situaties, dingen, dieren en mensen. Tevens wordt hier de basis gelegd voor uw kennis van de gedragingen van uw boxerpup en zijn verzorging ?bijvoorbeeld vacht, oren, ogen etc.? Omdat in deze belangrijke levensperiode de ontwikkeling van uw boxer erg snel gaat, wordt er een begin gemaakt met een aantal basisoefeningen, bijvoorbeeld zitten, liggen, betasten door vreemden, zonder trekken aan de riem lopen, spelen met een voorwerp. Bij de pups doen we dit alles op een heel speelse wijze, het is immers nog maar een pup.

2. De E.G. groep
We willen met deze training bereiken dat uw boxer de elementaire oefeningen leert beheersen, zodat hij zich gaat gedragen als een prettige, sociale boxer. Op dit niveau stellen we aan baas en boxer wat zwaardere eisen? het leiderschap van de baas moet worden bevestigd en dit gaat middels diverse oefeningen. De baas wordt geleerd consequent te zijn zodat die oefeningen ook correct worden uitgevoerd. Aangeleerd worden o.a.? volgen aan de riem, zitten, blijven liggen, staan en zich laten betasten, hierkomen.

3. De V.E.G. groep
Heeft tijdens het volgen van de vorige training ongetwijfeld ervaren hoe leuk het is om samen met uw boxer bezig te zijn. Het opgebouwde contact en vertrouwen wordt nu verder verstevigd en uitgebreid. In deze vervolgtraining worden bij de oefeningen uit de E.G. de puntjes op de i gezet, daarnaast komen o.a. het los volgen, naar de plaats sturen en werken op afstand erbij. Het niet aangelijnd werken geeft ons de mogelijkheid nog meer leuke variaties in de training aan te brengen.

4. De G.G. 1, 2 en 3 groepen
Enthousiaste doorzetters kunnen in deze groepen verder trainen voor het uiteindelijk landelijk erkende, officieel G.G. 1 diploma, het uitgebreid G.G. 2 diploma en het internationale G.G. 3 diploma. (Maar dan zijn we alweer een paar jaartjes verder…..)

                                             

5. V.Z.H. groep:
In deze groep gaan we voor het landelijk erkende examen en de combinaties wie dit examen met goed gevolg afleggen, kunnen dan gaan trainen voor de internationale IPO I. Datgene wat eigenlijk het doel is om met een boxer te bereiken, daar de boxer een echte werkhond is.

6. U.V. groep
Trainen om met de boxer rechts naast de fiets een parcours van 20 km af te leggen. 8 Km fietsen, pauze van 15 minuten, tweede stuk fietsen 7 km, met daarna 20 minuten pauze, vervolgens laatste 5 km, waarna een pauze 15 minuten. Na de laatste pauze volgt er nog een korte gehoorzaamheidsoefening. Het tempo bedraagt 12-15 km. De boxer moet minstens 16 maanden oud zijn en maximaal 6 jaar.

7. A.d.S. groep
Trainen om met de boxer allerlei verschillende niet allerdaagse oefeningen te doen zoals; doodliggen, high five, high ten, tijgeren en verschillende andere truuks. Verder wordt er ook behendigheid training in voor. Deze training wordt gegeven van maart tot en met oktober. De cursus wordt afgesloten met een examen. Deelname kan na behalen van VEG.

8. Ringtraining
We trainen om de boxer gereed te maken om deel te nemen aan een schoonheidsshow. Er wordt een showring neer gezet en alle zaken die men moet doen op een show zo goed mogelijk te kunnen na bootsen. Tevens wordt geleerd hoe men de boxer laat staan, lopen en gebit tonen. Deze training wordt gegeven van maart tot en met oktober.


Wat gaat dit allemaal kosten?

Het lidmaatschap bedraagt 25 euro per jaar.
Het lidmaatschap voor een gezinslid 12,50 euro per jaar.
Het trainingsgeld bedraagt 40 euro per half jaar.

De kosten van ringtraining zijn:
Gratis voor degenen die lid zijn.
Indien geen lid: contributie lidmaatschap € 25,- per jaar en lesgeld € 15,- per half jaar.

De kosten van de Appel door Spel zijn:
€ 10,- voor leden.
Indien geen lid: contributie lidmaatschap € 25,- per jaar en lesgeld € 40,- per half jaar.