Bestuur

Voorzitter: Anja de Roo
Secretariaat: Karen Paulis
Penningmeester: Arnold Maas
Trainingszaken: John Overweel
Bestuurslid: Ward Segers

Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot:
Karen Paulis   (boxerspeelenmaas@hotmail.com)
Telefoonnummer: 043 - 3117920