Bestuur

Voorzitter: Piet Schiltman a.i.
Secretariaat: Karin Paulis
Penningmeester: Arnold Maas

Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot:
Karen Paulis   (boxerspeelenmaas@hotmail.com)
Telefoonnummer: 043 - 3117920